Tasos Bolovinis

TasosPerkusita pochodzący z Grecji. Swoje zainteresowania muzyką przejawiał już w wieku kilku lat. Na perkusji gra od jedenastego roku życia. Choć ma greckie pochodzenie, już jako młody człowiek wyemigrował z Grecji współpracując z muzykami z wielu krajów. Swoje wykształcenie muzyczne rozpoczął od Akademii Muzycznej w Atenach, miał wówczas 18 lat. Po czteroletniej edukacji rozpoczął naukę w Contemporary Music Jazz School w Filippos Nakas w Grecji. W szkole tej miał do czynienia z wieloma nowowczesnymi gatunkami muzycznymi takimi jak: bop post, bop straight, funk, latin. Jego nauczycielami byli między innymi: Marvin Smitty Smith, Kirk Covinghton, Louis Nash, Jimmy Cobb, Kashey Sharrel, David Weckl. W 2002 roku Tasos wyemigrował do Anglii, gdzie wkrótce podjął naukę w London College of Music. Trzy lata później rozpoczał edukację muzyczną w Guildhall School of Music, gdzie prowadzony był przez znanych muzyków takich jak: Troy Miller, Trevor Tompkins, Eddi Harvey, Jason Rebello. Po kilakrotnej zmianie miejsca zamieszkania przyjechał do Polski, gdzie podjął edukację w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Lekcje gry na pianinie pobierał u Dominika Wania. Skorzystał również z konsultacji gry na perkusji u polskich muzyków takich jak Arek Skolik i Jacek Kochan. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat związany był z kilkoma zespołami, zwykle jazzowymi, współpracował z wieloma muzykami takimi jak: Karen Loopes, Jullie Massimi, Alfrendo Dominiques, Celia Cruz. W latach 1996-1999 cyklicznie, co sześć miesięcy wyjeżdżał do USA, gdzie odbywał trasy koncertowe po największych miastach USA z Sakis Rouvas. W tym okresie współtworzył także zespół perkusyjny Krotola, w którym prowadzone były warsztaty z greckiej rytmologii wśród studentów takich uczelni jak m.in. Manhattan Universtity czy Julliard. W latach 1998-1999 odbywał w Grecji, Angllii i Szwecji trasy koncertowe z greckimi rockowymi zespołami takimi jak: Georg Mi Chas, Adilos Topos. W ciągu kolejnych trzech lat występował jako muzyk sesyjny z angielskimi bandami: Funk Federation (funk, soul), Dick Asmount (jazz), Gyro Baptista (muzyka latynoska). W trakcie swojego pobytu w Krakowie od 2006 roku współpracował z krakowskimi zespołami o profilu jazz, funk, rock, experimental, free jazz, blues. Nawiązał współpracę z zespołami: Soul Collective, Workaholic i Sofa’ Jazz. Współzałożyciel Niteline Jazz.