Kwartet „Labyrinth”

Kwartet „Labyrinth”

Pijarska 17 – Kuchnia Polska 31-015 Kraków, Pijarska 17 13 października (czwartek) 2016 godz. 20.00 wstęp wolny Kwartet „Labyrinth” (Ukraina) Korsun Mykhailo – domra, Andriy Kuz – domra, Yevgeniy Gryban – akordeon, Sergiy Nefedov...