Waldemar Gołębski

Niteline Jazz

aranżacja

Piszę aranżacje w różnych stylach muzycznych dla zespołów, orkiestr, bigbandów. Gotowy materiał  przekazuję w formie partytury, nut, dema z użyciem sampli, bądź gotowe zmasterowane nagranie.

arrangement

I write arrangements in various musical styles for bands, orchestras, bigbands. I give final result of my work as score, demo with sampled instruments or mastered recording. 

 

zrealizowane projekty / completed projects

Amela

"Opowieść o życiu starego zdartego bluesmana". Kompozycje Antoniego Krupy i śp. Jarosława Śmietany w wersji koncertowej. "The story of the life of an old, weared bluesman". Compositions by Antoni Krupa and Jaroslaw Śmietana in the concert version. Moja...