Krzysztof Ścierański Band

skład zespołu / personnel: 
Krzysztof Ścierański – leader, composer, bass, midi bass, guitar 
Waldemar Gołębski – EWI 
Grzegorz Górkiewicz – keyboards 
Marcin Ścierański – drums

 foto: Art Black, Barbara Czopek, Magdalena Małaczyńska, Wojciech Łyko 
video: Anna Hącia, Karol Wyszyński

Moja praca: muzyk
My work: musician

Dla Grzesia Grzyba / For Grzegorz Grzyb (comp. Krzysztof Ścierański)

Brazylianka / Brasilian (comp. Krzysztof Ścierański)