Krzysztof Ścierański Quartet

skład zespołu / personnel: 
Krzysztof Ścierański – leader, composer, bass, midi bass, guitar
Waldemar Gołębski – EWI 
Grzegorz Górkiewicz – keyboards 
Marcin Ścierański – drums

 foto: Art Black, Barbara Czopek, Magdalena Małaczyńska, Wojciech Łyko 
video: Anna Hącia, Karol Wyszyński

Moja praca: muzyk
My work: musician

64 Jazz Jamboree – TVP Kultura, 29.10.2022
źródło / source

Kup płytę / buy a CD
Krzysztof Ścierański Trio – Jazz, Rock i Święty Spokój

foto: https://www.radiopik.pl/39,1987,krzysztof-scieranski
Krzysztof Ścierański opowiada o płycie – Radio PIK, 13.10.2022
źródło / source

Dla Grzesia Grzyba / For Grzegorz Grzyb (comp. Krzysztof Ścierański)

Brazylianka / Brasilian girl (comp. Krzysztof Ścierański)