Bieszczadzkie Spotkania

moja praca: muzyk sesyjny (EWI)
my work: musician (EWI)

“Bieszczadzkie Spotkania” to album wydany w 2024 roku. Jest to live zarejestrowany 30 listopada 2018 roku w Radiu Rzeszów. Koncert odbył się na zaproszenie Jurka Krużela, autora audycji “Mikroklimat”.

“Bieszczadzkie Spotkania” is an album released in 2024. It is live recorded on November 30, 2018 at Radio Rzeszow. The concert was held at the invitation of Jurek Krużel, author of the “Microclimate” broadcast.

muzycy / musicians:
Agata Rymarowicz – vocal, guitar
Emilian Rymarowicz – guitar
Władysław Serafin – vocal, guitar
Waldemar Gołębski – EWI
Krzysztof Filus – vocal, bass
Marcin Polański – percussions

realizacja nagrania / recording: Jerzy Dziobak i Maciej Rosół
mix, mastering: Krzysztof Filus, Studio Orange
zapowiedź / introduction: Jerzy Szlachta
foto: Grzegorz Lizakowski, Marek Kołodziej
grafika / artwork: Katarzyna Godyń-Skoczylas

Agata Rymarowicz z Bieszczadów (Baligród), studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie i tam stawiała pierwsze kroki na scenach klubów studenckich. Dwukrotna finalistka Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Wykonawczyni poezji śpiewanej, piosenki ludowej, również autorka i kompozytorka. Przez wiele lat współpracowała z Tadeuszem Krokiem. Wspólnie nagrali m.in. album „Pogoda na pogodzenie” (2008)

Agata Rymarowicz from Bieszczady (Baligród), studied at Pedagogical University in Rzeszów and there she took her first steps on the stages of student clubs. She was a two-time finalist of the Student Song Festival in Krakow. She is a performer of sung poetry, folk songs, also an author and composer. She cooperated with Tadeusz Kruk for many years. Together they recorded, among others, the album “Pogoda na pogodzenie” (2008).