Crescendo in Blue

Pięć kompozycji jazzowych – każda z nich to szczegółowe studium obrazu dr Marka Batorskiego.
Five jazz compositions – each a detailed study of a painting by Dr. Marek Batorski.

Moja praca: kompozytor, aranżer
My work: composer, arranger

Marek Batorski – ur. w 1967 r. w Szczebrzeszynie. Artysta plastyk. Doktor habilitowany w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W twórczości artystycznej zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem. Muzyk jazzowy (saksofonista). W projektach artystycznych m.in. „Transkrypcje”, „Tonacja. Kod. Harmonia” łączy muzykę i sztuki wizualne w jedną całość. Obecnie samodzielny adiunkt w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Marek Batorski – born in Szczebrzeszyn in 1967. A visual artist. He received a PhD  at the Institute of Painting and Art Education within the Faculty  of Arts of the Pedagogical Uniwersity of Krakow. As an artist, he is preoccupied with painting, graphics, drawing. He is a jazz musician (saxophone player). In his artistic projects Transcritions and Tonality. Code. Harmony he combines music and visual arts to make up a single form. Currently he works as an associate proffesor at the Chair of Painting, Drawing and Sculpture  at the Faculty of Arts of the Pedagogical Uniwersity in Krakow.

więcej / more:
batorski-jazzpainter.pl