I nie oddałyśmy… / And we did not give up…

Misterium opowiada o pierwszych minutach protestu z 1960 roku w Nowej Hucie.
Projekt zrealizowany na zlecenie IPN.

The mystery tells of the first minutes of the 1960 protest in Nowa Huta.
Project commissioned by the Institute of National Remembrance.

O obronie krzyża i o kobietach od których wszystko się zaczęło. Oratorium składa im hołd. Niestety jak dotąd kobiety te pozostawały „trochę zapomniane”.

It is about defending the cross and about the women with whom it all started. The oratory pays tribute to them. Unfortunately, so far these women have remained “somewhat forgotten”.

scenariusz, reżyseria / script, directed by: Jarosław Czyżewski
muzyka, aranżacja / soundtrack, arrangement: Waldemar Gołębski
kostiumy / costumes: Dorota Morawetz

Chóry / choirs:
Chór Świętego Michała / director Ewa Kieres
Chór Ad Caelum / director Barbara Trzcińska

Aktorzy / actors:
Justyna Baran, Katarzyna Dłużniewska, Monika Gębala, Katarzyna Gazdowicz, Marta Florek, Iwona Konieczkowska, Maria Kubaszek, Katarzyna Radwańska, Krzysztof Drozdowski, Piotr Piecha, Artur Pierściński

Foto: Roman Juroszek, Justyna Baran, Katarzyna Gazdowicz, Marta Florek, Grzegorz Szydłak, Wojciech Wachułka.

Moja praca: kompozycja, aranżacja, nagrania, produkcja muzyczna, odtworzenie muzyki podczas spektaklu

My work: composition, arrangement, recording, music production, playing music during the show, playing live music part

O nas / about us:
Stowarzyszenie NZS 1980
Arka Pana (Parafia Matki Bożej w Krakowie)