LeMa Project

12 polskich kolęd zaśpiewanych po węgiersku / 12 polish carols sung in hungarian

Karolina Rácz – Hungarian lyrics & vocal
Marek Batorski – saxophones
Waldemar Gołębski – keyboards (in 4 songs)
Grzegorz Szydłak – guitar, bass guitar
Marek Woźniak – drums
Iwo Birkenmajer – graphics

moja praca: instrumenty klawiszowe, nagrania, miks i mastering
my work: keyboards, recordings, mix and mastering