Waits Tree

Projekt autorstwa Roberta Kuzianika, który przetłumaczył na język polski pokaźną liczbę piosenek Toma Waitsa. Są to w moim odczuciu najlepiej oddające oryginał, a zarazem żywe polskie teksty.

The project is authored by Robert Kuzianik, who has translated a considerable number of Tom Waits’ songs into Polish. These are, in my opinion, the best renditions of the original, yet vivid Polish lyrics.

muzycy / personnel: Robert Kuzianik (voc, g, b, lider), Waldemar Gołębski (EWI), Wiesław Socha (kb), Michał Rapka (cb), Bart Kuraś (dr), Karol Cudzich (dr).

moja praca: muzyk
my work: musician