Krzysztof Ścierański Band

skład zespołu / personnel: 
Krzysztof Ścierański – leader, composer, bass, midi bass, guitar 
Waldemar Gołębski – EWI 
Grzegorz Górkiewicz – keyboards 
Marcin Ścierański – drums

 foto: Art Black, Barbara Czopek, Magdalena Małaczyńska, Wojciech Łyko 
video: Anna Hącia, Karol Wyszyński

Moja praca: muzyk
My work: musician

Dla Grzesia Grzyba / For Grzegorz Grzyb (comp. Krzysztof Ścierański)

Brazylianka / Brasilian (comp. Krzysztof Ścierański)

Gołębski Serczyk DUO BRASIL

skład zespołu / personnel: 
Waldemar Gołębski – EWI 
Jacek Serczyk – gitara klasyczna / guitar

Projekt o nazwie “Gołębski Serczyk DUO” to ukłon w kierunku muzyki brazylijskiej, zaaranżowany i zagrany przez profesjonalnych muzyków. Jest to dość unikalne zestawienie tradycyjnego brzmienia gitary klasycznej i elektronicznego instrumentu dętego. W założeniu chcemy ukazać ten gatunek muzyki w formie bardzo zbliżonej do oryginalnego, a więc intymne ballady i żywe tematy zrealizowane dość minimalnym środkami ale szerokim brzmieniem. Stawiamy także na indywidualny charakter muzyków i ich doświadczenie w tym temacie.

Project called “Gołębski Serczyk DUO” is a tribute to Brazilian music, arranged and played by professional musicians. It is quite unique combination of traditional sound of classical guitar and electronic wind instrument. The idea is to show this genre of music in a form very close to the original, i.e. intimate ballads and vivid themes realized by quite minimal means but with a wide sound. We also focus on the individual character of the musicians and their experience in this subject.

Jacek Serczyk, krakowski gitarzysta poruszający się od lat w klasyce, jazzie muzyce gypsy swing i muzyce latynoskiej. Od wielu lat funkcjonuje na rynku europejskim w różnych składach. Między innymi grał i nagrywał z: Robym Lakatosem, Nigelem Kennedym, Bogumiłą Gizbert Studnicką, Francesco Buzzurro, Mieczysławem Święcickim, Vitalijem Petraniukim, Markiem Sośnickim i innymi, prowadzi własny zespół Hot D’Jazz Trio.
Występował na festiwalach: River Boat Jazz Festival, Birmingham Jazz Fest, Hallevik Jazz Fest, Złota Tarka, Verdener Jazz und Blues Tage, Geyer Music Factory, Manu Summer Jazz Days, Festival Baroque d’Auvergne. Koncertował we Francji, Danii, Niemczech, Szwecji, Włoszech, Grecji, Anglii oraz w Austrii, gdzie jego zespoł Hot D’jazz Trio uczestniczył w promocji Mistrzostw w Piłce Nożnej Euro 2012 w kasynie w Baden. W tym składzie kilkakrotnie też występował w budynku Austria Center w koncercie na rzecz UNICEF. Nagrania: Yulara Future Tribe, Ballady Bułata Okudżawy, Hot D’jazz, Revolver Poza Czasem, Django Tango Project, Ensemble Giuliani Baroque. Nagrywał również dla spektaklu Rуżowe Konie – Rewia kieszonkowa Aldony Jankowskiej. Na co dzień jest leaderem w zespołe Hot D’jazz Trio (www.hotdjazztrio.pl)

Jacek Serczyk, a Krakow-based guitarist who has been moving for years in classics, jazz, gypsy swing music and Latin music. For many years he has been functioning on the European market in different compositions. Among others he has played and recorded with: Roby Lakatos, Nigel Kennedy, Bogumiła Gizbert Studnicka, Francesco Buzzurro, Mieczysław Święcicki, Vitali Petraniecki, Marek Sośnicki and others, he leads his own band Hot D’Jazz Trio.
He performed at festivals: River Boat Jazz Festival, Birmingham Jazz Fest, Hallevik Jazz Fest, Złota Tarka, Verdener Jazz und Blues Tage, Geyer Music Factory, Manu Summer Jazz Days, Festival Baroque d’Auvergne. He performed in France, Denmark, Germany, Sweden, Italy, Greece, England and Austria, where his band Hot D’jazz Trio participated in the promotion of the Euro 2012 Football Championship in the Baden Casino. In this line-up he also performed several times in the Austria Center building in a concert for UNICEF. Recordings: Yulara Future Tribe, Ballady Bulat Okudzhava, Hot D’jazz, Revolver Beyond Time, Django Tango Project, Ensemble Giuliani Baroque. He has also recorded Aldona Jankowska’s Pocket Revolver for the show Rozyżowe Konie – Rewia kieszonkowa. He is a leader in the Hot D’jazz Trio (www.hotdjazztrio.pl).

Moja praca: muzyk, aranżer
My work: musician, arranger

Ula Stosio – Komety

skład / personnel: 

Urszula Stosio – composer, guitars, ebow
Kaveh Aminzadeh – vocal
Jan Kubek – drums 

Waldemar Gołębski – EWI (guest) 

Recenzja w magazynie “Gitarzysta” (14.01.2021):
https://magazyngitarzysta.pl/muzyka/recenzje/jazz-i-fusion/42788-komety

Gitara w rękach Urszuli Stosio jest jak pędzel w rękach malarza-impresjonisty zamaszyście kreślącego z jego pomocą imponujące bogactwem barw, urokliwe pejzaże.

Swoje obrazy Ula Stosio buduje przede wszystkim rozmazującymi gitarę pogłosami, flażoletami i przeróżnymi efektami przekształcającymi dźwięki instrumentu w nieomal syntezatorowe, ambientowe tła. Osiąga dzięki temu pełne przestrzeni brzmienie, z którego wyłania całe spektrum gitarowych kolorów i figur czerpiących przede wszystkim z tradycji jazzu przyprawionego wpływami orientalnymi, ale zdarza się też orientalizująca interpretacja flamenco („Abracadabra”, „Amok”),próba przeniesienia atmosfery i kosmicznego klimatu brzmień szkoły berlińskiej elektroniki w świat gitar (tytułowe „Komety”), kompozycji naznaczonych rockowym sznytem („Skydiving”) czy przeurocza, wiosenna impresja na gitarę akustyczną („Spring”). Mnogość stylów każe myśleć o Stosio jak o gitarowej erudytce.

I tak, jest to płyta przede wszystkim instrumentalna i gitarowa – wokal (mogę jedynie zgadywać, że w języku perskim?) pojawia się tylko przy okazji przesiąkniętych bliskowschodnim klimatem „Agar Mara Khaki” i „Kodam Ashegh” zaśpiewanych przez Kaveha Aminzadeha. Bardzo rzadko gitarzystkę wspomagają, za sprawą Jana Kubka, przeróżne instrumenty perkusyjne (table, tombak, darbuka) oraz gdzieniegdzie ulotne melodie snuje EWI Waldemara Gołębskiego.

Poza tym zostajemy w świecie Uli Stosio otoczonej przez wszystkie jej gitary: elektryczne, akustyczne, bezprogowe, guitalele czy wreszcie nieco mniej znany w kulturze europejskiej saz. Dochodzą do tego przeróżne misy czy gazofon. W każdym razie jest to imponująca paleta niezwykłych w naszych stronach instrumentów, które bardzo rzadko słyszy się na płytach polskich czy nawet europejskich muzyków. Cieszy więc, że w kraju nad Wisłą znajdzie się kilku poszukiwaczy (w tym Ula Stosio czy chociażby Mateusz Owczarek z Lion Shepherd), którym niestraszne są tego typu odkrycia.

W swoim gitarowym brzmieniu Urszula Stosio ma coś ze stylu Pata Metheny’ego (przypomina mi się płyta „The Orchestrion Project”), mam tu na myśli przede wszystkim niezwykle ciepły, wyraźny i krystaliczny sound, niemniej Stosio ucieka od tradycyjnie pojmowanego jazzu w stronę orientu i eksperymentu, jej gitarowa technika i pomysłowość może imponować i inspirować.

„Komety” to dojrzała, pełna wyobraźni i elegancka płyta, którą powinni zainteresować się słuchacze poszukujących w muzyce przestrzeni, barw i obrazów. To przy okazji idealny przykład jak z pomocą nieomal tylko gitar można konstruować całe muzyczne światy zamknięte w parominutowych formach. „Komety” to jedna z najbardziej interesujących stricte gitarowych płyt roku 2020. Czysta magia dźwięku.

Grzegorz Bryk

Urszula Stosio – wszechstronna gitarzystka, która potrafi z równą sobie pasją zagrać drapieżny riff jak i liryczną solówkę, traktując preferencje słuchacza z salonowym wyczuciem. Bazą dla jej twórczości jest szeroko rozumiana muzyka Fusion, kolaborująca często z eksperymentem oraz modnym etno-jazzem. Jej osobista wizja muzyki jest styczna z harmonią życia, którą celebruje w skromny sposób nie wykazując wobec egzystencji roszczeniowej postawy. Jest zatem świadomą minimalistką, co dodatkowo wzmacnia jej muzyczny przekaz nadając mu niezbędnej w dzisiejszych czasach tajemniczości i wyjątkowości. Nie bez znaczenia dla rozwoju jej muzyczna osobowość były liczne podróże po krajach Azji w poszukiwaniu źródeł muzyki wschodu, które w efekcie przyniosły nowe harmonie, pociągając też za sobą egzotyczne instrumentarium jak np. saz, ud i cumbus. Na rodzimym rynku muzycznym Urszula Stosio ma udokumentowaną udaną współpracę z Renatą Przemyk, Karoliną Skrzyńską, The Dolls, Karpaty Magiczne, Miss Understood, Orientalny Punkt G. i z Magdą Piskorczyk. W maju 2016 roku wydała solową płytę Guitar Revolta, w której pokazuje nieznane dotąd gitarowe przestrzenie. 

Urszula Stosio – a versatile guitarist who can play both predatory riff and lyrical solo with equal passion, treating the listener’s preferences with a salon feel. The basis for her work is widely understood Fusion music, often collaborating with experiment and fashionable ethno-jazz. Her personal vision of music is tangential to the harmony of life, which she celebrates in a modest way without showing any claim to the existence. She is therefore a conscious minimalist, which further reinforces her musical message by giving it the necessary mystery and uniqueness that is essential nowadays. Not without significance for the development of her musical personality were numerous travels through the countries of Asia in search of the sources of Eastern music, which in effect brought new harmonies, also entailing exotic instruments such as saz, thigh and cumbus. In her home music market, Urszula Stosio has a documented successful collaboration with Renata Przemyk, Karolina Skrzyńska, The Dolls, Magic Carpathians, Miss Understood, Oriental Point G. and Magda Piskorczyk. In May 2016, she released her solo album Guitar Revolta, in which she shows the previously unknown guitar spaces.

Moja praca: muzyk sesyjny
My work: recording session musician

SKAŁKA na SKAŁCE

„Skałka” na Skałce to projekt artystyczny, który zakłada realizację plenerowego wystawienia dramatu “Skałka” Stanisława Wyspiańskiego na Skałce. 

“Skałka” is an artistic project that involves the realization of an open-air staging of Stanisław Wyspiański’s drama “Skałka” na Skałce.

reżyseria / directed by: Jarosław Czyżewski
muzyka / soundtrack: Waldemar Gołębski
kostiumy / costumes: Dorota Morawetz

Aktorzy / actors: Biskup: Andrzej Róg, Rapsod: Piotr Piecha, Krasawica: Monika Gębala, Rusałka: Katarzyna Gazdowicz, Śmierć: Artur Pierściński, Sieciech: Krzysztof Drozdowski, Wodzisław: Jakub Kosiniak

Chóry / choirs:
Chór Świętego Michała / director Ewa Kieres
Chór Ad Caelum / director Barbara Trzcińska

 foto: Jacek Stokłosa, Dorota Morawetz

Moja praca: kompozycja, aranżacja, nagrania, produkcja muzyczna, odtworzenie muzyki podczas spektaklu, granie partii muzycznych na żywo

My work: composition, arrangement, recording, music production, playing music during the show, playing live music parts

Kraków, 2019

Więcej / more: https://www.facebook.com/skalka.na.skalce/

Pieśń Krasawicy / Song of Krasawica
Pieśń Rapsoda / Song of Rapsod
Pieśń Śmierci / Song of Death

Kolędy na drugi dzień świąt / Carols for Boxing Day

Dziesięć autorskich utworów Roberta Kuzianika w wykonaniu autora oraz kwintetu smyczkowego Fusion Strings.
Ten original pieces by Robert Kuzianik performed by the author and the string quintet Fusion Strings.

Moja praca: aranżacje na kwintet smyczkowy i pozostałe instrumenty / partie instrumentalne / nagrania wokalu syntezatorów i instrumentów perkusyjnych oraz realizację nagrań na płytę (miks i mastering)
My work: arrangements for string quintet and other instruments / performed instrumental parts / recordings of vocal, synthesizers, percussion instruments / final mix and master for CD

muzyka/słowa / composer/lyrics: Robert Kuzianik
aranżacja/produkcja / arrangement/production: Waldemar Gołębski

nagrania / recordings:
Bartek Staniak/B&B Records
Waldemar Gołębski/Niteline Jazz

wykonawcy / performers:
Robert Kuzianik – voc, guit, perc

Fusion Strings:
Paweł Futyma – I violin
Ania Górecka – II violin
Paweł Rychlik – viola
Michał Świstak – cello

Jarosław Wdowik – double bass

Waldemar Gołębski – EWI, synths

projekt okładki/wydawca / cover design/publisher: Robert Kuzianik
realizacja wideo / video: Waldemar Gołębski/Niteline Jazz

KRAKÓW, grudzień 2017

Simple Free

Formacja założona przez Kiniora (Włodzimierza Kiniorskiego) w ramach wymyślenia sobie “własnej półki muzycznej”. Więcej o tej koncepcji na stronie Kiniora: www.kinior.com. Miałem przyjemność zagrać w tym niespotykanym nigdzie indziej na polskiej scenie muzycznej uniwersum.

Formation founded by Kinior (Włodzimierz Kiniorski) as part of inventing his “own music shelf”. More about this concept on the Kinior website: www.kinior.com. I had the pleasure to play in this universe that cannot be found anywhere else on the Polish music scene.

Muzycy zaproszeni do projektu z którymi zagrałem:
Musicians taking part of this project:
Włodzimierz Kinior Kiniorski (everything), Wiktor Krzak (bassoon), Paweł Próchnowski (guitar), Andrzej Rusek (bass), Jakub Rutkowski (drums), Arek Skolik (drums), Rafał Mazur (bass), Filip Mozul (drums), Piotr Stefan (guitar), Gniewomir Tomczyk (drums), Piotr “Jackson” Wolski (percussion), Mateusz Woźniak (double bass), Hisham Bajjou (vocal)

fot. Barbara Czopek

Ryszard Styła Spectrum Session

Współpraca z Ryszardem w latach 2011 – 2019 w ramach “Spectrum Session”, “Jazz Serenity” i “Ryszard Styła Band” / 2-11 -2019 – Cooperation with Richard Styla in “Spectrum Session”, “Jazz Serenity” i “Ryszard Styła Band” projects.

Moja praca / my work: musician

W projektach tych zagrali także znakomici koledzy / The projects also featured notable colleagues:

Marek Bałata, Paweł “Bohater” Dróżdż, Karol Cudzich, Jerzy Filar, Maciej Hrybowicz, Tadeusz Leśniak, Cezary Konrad, Bogusław Mietniowski, Marek Raduli, Witold Rek, Marian Pawlik, Michał Peiker, Mateusz Siry, Marek Woźniak i inni.

Waits Tree

Projekt autorstwa Roberta Kuzianika, który przetłumaczył na język polski pokaźną liczbę piosenek Toma Waitsa. Są to w moim odczuciu najlepiej oddające oryginał, a zarazem żywe polskie teksty.

The project is authored by Robert Kuzianik, who has translated a considerable number of Tom Waits’ songs into Polish. These are, in my opinion, the best renditions of the original, yet vivid Polish lyrics.

muzycy / personnel: Robert Kuzianik (voc, g, b, lider), Waldemar Gołębski (EWI), Wiesław Socha (kb), Michał Rapka (cb), Bart Kuraś (dr), Karol Cudzich (dr).

moja praca: muzyk
my work: musician

Nuty z Krakowa, Nuty z Ponidzia / Music from Krakow, Music from Ponidzie

Projekt „Nuty z Krakowa – Nuty z Ponidzia” to wyraz wdzięczności za wspólne 7 letnie bywanie z Wojtkiem Bellonem na tym pięknym świecie. Wojtuś mawiał: „- Bym zagrał coś ładnego”, więc wybrałem 5 jego kompozycji i dodałem też 5 moich kompozycji, które bez naszej wspólnej drogi pewnie by nie powstały! Kochany przyjacielu, Dziękuję. Ryszard – gitarzysta wędrowny
The project “Music form Krakow – Music from Ponidzie” expresses gratitude for the common 7 year long stay with Wojtek Bellon in this beautiful world. Wojtek used to say: “- I would play something nice”, so I chose 5 of his compositions and added 5 of my compositions, which without our common path would probably not be created! Dear friend, Thank you. Rikardo – wandering guitaist

Moja praca: nagranie partii instrumentalnych / wykonanie partii EWI i syntezatorów / programowanie bębnów oraz realizację nagrań na płytę (miks i mastering)
My work: recording instrumental parts / performed EWI and synths parts / drums programming / final mix and master for CD

wykonawcy / performers:
Ryszard Feliks Styła – guitars
Katarzyna Cygan – voc
Jolanta Jaszkowska – voc
Bohater – voc, keyb
Bogusław Mietniowski – bass guitar
Waldemar Gołębski – EWI
Tadeusz Leśniak – keyb
Jan Budziaszek – perc
Adam Szewczyk – guitar

teksty / lyrics: Adam Ziemianin, Zbigniew Książek, Artur Olender, Bohater
muzyka / music: Ryszard Feliks Styła, Wojciech Belon

nagrania / recordings:
wokal / vocals: Olek Wilk, Bohater
gitary, EWI, synths / guitars, EWI, synths: Waldemar Gołębski – NitelineJazz.com
live: Sztuka Polska
nagrania i produkcja utworu “Modlitwa” / recordings and production od “Modlitwa”: Bohater

wydawca / publisher: ARTVC ARTUR OLENDER

opracowanie graficzne wideo / video: Kasia Leon

zdjęcia / foto:
fot. KAtarzyna DRóżdż Pracownia KADR
fot. Barbara Czopek

KRAKÓW, 2017